ADS “Poker Match”. Покер - это быстрый спорт! » Perspectiva
- 0:00
volume_up
Project

ADS “Poker Match”. Покер – это быстрый спорт!

Creative Idea by «POKERMATCH»
Production by «PERSPECTIVA»

PERSPECTIVA FILM PRODUCTION:
Executive Producer — Nika Ostratyuk, Nick Lebed
Production Assistants — Nikita Barko, Gleb Grabovskyi

Director — Nick Lebed
1st Assistant Director: Veronika Martynchuk
DOP — Tim Avramchuk
1st AD — Roskic
Focus Puller — Slavik Novokhatko
Gaffer - Zenya Kalachnik
Playback operator: Denis Shapoval
Dolly – Yaroslav Ilnickyi
Sound – Viktos Shulyarenko

Film Equipment rental - Patriot

Location Manager — Nika Martynchuk
Art department — Oganes Melconyan
Stylist — Ira Sazhyna
Makeup — Kate Kavaler
Hair style — Andrew Karmazin

Catering «Khlopushka» - Tatiana Okhrimenko

Casting — Nika Martynchuk
Actors:
- Anna Tarasova
- Anton Zubov
- Alex Pavlenko
- Alexander Nesterenko
- Kiril Gavrilov
- Denis Rarov

POST-Production by «PERSPECTIVA»
Post-Production Producers — Nick Lebed
Edit - Nick Lebed
Graphic - Nick Lebed, Nikita Barko
Color correction — Tim Avramchuk
Sound — PERSPECTIVA
Compositor — Alex Tyshenko
Backstage video — Artem Tcivko
Key visual/backstage photographer — Oleg Palchyk